รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ครั้งที่3 ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท   ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การถือศีลอดในประวัติศาสตร์และจริยธรรมการบริโภคตามแนวทางซุนนะฮฺ” มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 160 คนและมีผู้ร่วมละศีลอดมากกว่า 300 คน จาก 6 มัสยิดที่อยู่ละแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งอิหม่ามและสัปบุรุษประจำมัสยิด