อธิการบดีมหาวิทยาลัย Universitas Ciputra พบ ผอ.ศวฮ.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Universitas Ciputra เมืองสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเชีย นำโดยอธิการบดี Mr.Yohannes Somawiharja นำคณบดี หัวหน้าภาควิชา และนักวิจัย กว่า 10 ท่าน เข้าพบ ผอ.ศวฮ. เพื่อปรึกษาหารือการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาต่อยอดงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์