รายการช่องดังประเทศอินโด สัมภาษณ์ ผอ. ศวฮ.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ Cahaya Islam di Dunia ทางสถานีโทรทัศน์ Metro TV ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศช่วงเดือนรอมฎอน เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงมุสลิมในประเทศต่างๆ และวิถีชุมชนมุสลิมในช่วงรอมฎอนของประเทศนั้นๆ สำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ดร.วินัยได้เล่าถึงประวัติส่วนตัวที่ผูกพันกับแผ่นดินชวาในฐานะคนไทยมุสลิมเชื้อสายอินโดนีเซียหรือชวา (หรือที่ประเทศไทยเรียกว่า ยะวา) และ บทบาทการทำงานในฐานผู้ก่อตั้ง ศวฮ. รวมถึงวิถีของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะชุมชนมุสลิมเชื้อสายอินโด ในช่วงรอมฎอนอันประเสริฐนี้