รอมฎอนสัมพันธ์ ศวฮ. ณ มัสยิดอิดฮาร์ดอุลูมุดดีน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และเลี้ยงละศีลอด ณ มัสยิดอิดฮาร์ดอุลูมุดดีน โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การถือศีลอดในประวัติศาสตร์ และจริยธรรมการบริโภคตามแนวทางซุนนะฮฺ”  มีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายกว่า 160 คน โดยมาจาก 21 มัสยิดที่อยู่ละแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งอิหม่ามและสัปบุรุษประจำมัสยิด