บริษัท Campden BRI จากอังกฤษ พบ ผอ. ศวฮ.

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูน์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Nick Byrd BSc หัวหน้าภาคชีววิทยาและเคมีวิทยา ของบริษัท Campden BRI ที่เมือง Gloucestershire ประเทศอังกฤษ บริษัทให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการทางอาหารและเครื่องดื่ม เข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสนใจส่งนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเข้ามาศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการและนำเอาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นต้นแบบในการจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของบริษัทต่อไป