เปิดบ้านต้อนรับ นศ.ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 2 เมษายน 2562 อาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้ความสนใจในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องมีในการตรวจวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นำโดยอาจารย์สุดา ชูถิ่น ที่ได้นำนักศึกษากว่า 38 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

ดร.วินัย ร่วมเป็นประฑานจัดงาน Bangkok Halal 2019

วันที่ 2 เมษายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประธานในพิธีเปิด ให้การบรรยายพิเศษ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในโครงการมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า ยะตีม ในช่วงเวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง นอกจากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการในงาน Bangkok Halal 2019 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก โดยในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษาบน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน ฮาลาลที่มีศักยภาพในระดับสากลให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพฮาลาลของประเทศไทย วันนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล และร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯจัดขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการในงาน Bangkok Halal 2019 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก