ผอ. ศวฮ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคำวินิจฉัย(ฟัตวา)

วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและเรียนรู้คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งเรื่องของอาหารและไม่ใช่อาหารฮาลาลของนักวิชาการศาสนาฯ ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันฯ เปิดโครงการฯ และพูดถึงความสำคัญของคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ต่อมาในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยจุฬาราชมนตรีด้านฮาลาลเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นนักวิชาการศาสนา (อิหม่าม) 27 ท่าน และ สื่อมุสลิม 7 สำนัก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไรฮาน โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง

“สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี” เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ “สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี” นำโดยอาจารย์คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี/สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม และ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ และสมาชิกอีก 80 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ หลักสูตรที่ 1” และ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ หลักสูตร 2” โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2562 โดยมีอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ เล่าถึงการรับรองฮาลาลของประเทศไทย ความร่วมมือในการรับรองฮาลาล และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ฯ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11-13 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

 

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร สาขาวิชาเคมี ที่ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดูงานด้านวิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

บริษัท Campden BRI จากอังกฤษ พบ ผอ. ศวฮ.

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูน์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Nick Byrd BSc หัวหน้าภาคชีววิทยาและเคมีวิทยา ของบริษัท Campden BRI ที่เมือง Gloucestershire ประเทศอังกฤษ บริษัทให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการทางอาหารและเครื่องดื่ม เข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสนใจส่งนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเข้ามาศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการและนำเอาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นต้นแบบในการจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของบริษัทต่อไป

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก the Malaysia-Thailand Friendship

ในวันพฤหัสบดี ที่11 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ Dato’ Latt Shariman Abdullah,
the President of the Malaysia-Thailand Friendship Association (MTFA), the President of the Electronic Sports Association of Malaysia (eSM) และ a Council Member of the National ICT Association of Malaysia (PIKOM) จากประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของประเทศไทย และพันธกิจต่างๆของศูนย์ฯ อีกทั้งได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเรื่องการนำเทคโนโลยีโฮโลเเกรมมาใช้ในตลาดสินค้าที่รับรองฮาลาล เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเครื่องหมายฮาลาลที่มีอยู่

 

รายวิชาGenEd การผลิตอาหารฮาลาลดูงานการบินไทย

วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.อัซ​อารี​ย์​ สุขสุวรรณ​ อาจารย์​ผู้สอนรายวิชาเลือกเสรี หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล GenEd ภาคปลาย ปีการศึกษา​ 2561 นำนิสิตจุฬา​ลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ที่ลงเรียนรายวิชา ศึกษาดูงานสถานประกอบที่มีการประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ณ บริษัทครัวการบินไทย (สุวรรณภูมิ) จำกัด มหาชน ท่าอากาศยาน​นานาชาติ​สุวรรณภูมิ​ เป็นบริษัท​ในเครือที่ร่วมวางระบบ HAL-Q กับศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ จุฬา​ฯ​ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยนิสิตได้รับฟังการบรรยายด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารฮาลาลที่ให้บริการบนสายการบินไทยและสายการบินอื่นๆ อีก 8 สายการบิน นอกจากนี้​ยังได้เข้าเดินชมภายในครัว เพื่อเรียนรู้​จากสถานที่และประสบการณ์​จริงที่ทำการผลิตอาหารที่ผลิตโดยครัวการบินไทย ทั้งนี้นิสิตที่ลงเรียนให้ความสนใจมากและได้ลองชิมรสชาติอาหารฮาลาลของครัวการบินไทยที่ให้บริการบนเครื่องทั้ง 3 ประเภทที่นั่งของสายการบิน ได้แก่ ที่นั่งชั้น​หนึ่ง​ (First class) ที่นั่งชั้นธุรกิจ​ (Business​ class) และชั้นประหยัด​ (Economy class) ซึ่งคณะทีมงานบริษัทครัวการบินไทยให้การต้อนรับ​เป็นอย่างดี

นิสิตวิชาเลือกเสรี GenEd Workshop แลปชั้น 11 และ 13

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. น.ส. ยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี หัวหน้างานบริการทางห้องปฏิบัติการ น.ส.ซูไนนี มาหะมะ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ งานบริการทางห้องปฏิบัติการ ได้บรรยายและสาธิตเทคนิคการตรวจสอบการปนเปื้อนฮะรอมทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การตรวจ Fatty acid profile, Alcohol, Gelatin และ Porcine DNA แก่นิสิตจุฬาฯ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี GenEd ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งน้องๆนิสิตให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในฟังการบรรยายและได้มีโอกาสเข้าชมห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11

เปิดบ้านต้อนรับ นศ.ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 2 เมษายน 2562 อาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้ความสนใจในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องมีในการตรวจวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นำโดยอาจารย์สุดา ชูถิ่น ที่ได้นำนักศึกษากว่า 38 คนเข้าร่วมในครั้งนี้