ศวฮ. ให้การต้อนรับ “โครงการเปิดโลกจุฬาฯ​ เพื่อน้องชายแดนใต้​”

วันอาทิตย์​ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 – 15.30 น. ดร.พรพิมล​ มะหะหมัด​ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การบรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 จังหวัดชายแดนใต้​ ทั้งศาสนาพุทธ​ และศาสนาอิสลาม​ ​ ภายใต้ “โครงการเปิดโลกจุฬาฯ​ เพื่อน้องชายแดนใต้​” ​ของศูนย์พหุวัฒนธรรม​ศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม​ จุฬาฯ​ จำนวน​ 50​ คน​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารและการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล​ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์​ฮาลาล