สถานทูตจอร์แดน นำคณะสื่อเข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์เเดน นำโดย Ms.Lalana Chatchawan ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต, Ms.Wattanee Niyomyath เลขานุการเอก, นำคณะสื่อทั้งสื่อกระเเสหลัก เเละ ออนไลน์ ได้แก่ Roya TV, MODE Marketing Marking and PR และ At Film Co เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศวฮ. บรรยายพิเศษ รายวิชา Gen-Ed สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การบรรยายพิเศษแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา Gen-Ed 0201285 ชื่อวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช ซึ่งเป็นรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ. เตือนใจ โก้สกุล และ ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และได้ให้ความสนใจงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในแง่มุทต่างๆ เช่นด้านเกษตรกรรมฮาลาล อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานฮาลาล

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วม “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” เนื่องในวันครบรอบการสถาปณา จุฬาฯ ครบรอบ 102 ปี ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จุฬาลง โดยในวันนี้ สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในช่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้บริหารจุฬาฯ ท่านอธิการ และอดีตอธิการ ได้เข้ามาเยี่ยมนิทรรศการ และได้ชื่นชมว่า “ศูนย์วิทย์ฮาลาลฯ เข้มแข็งมาก” ต่อมาในเวลาภาคค่ำ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ ได้แวะมาเยี่ยมนิทรรศการพร้อมด้วย รอง ผอ. ศูนย์ฯ จากนั้นเวลา เวลา 21.30 น สมเด็จพระเทพได้แวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ก่อนเสด็จกลับ