ทีม HAL-Q ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก (ทีม HAL-Q) นำโดยนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นายอิรฟัน แวหะมะ นายนันทชัย แดงวิจิตร์ นายอาณัติ มะตีมุ และนางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ เข้าร่วมสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” จัดโดย คณะสถาปัตย์จุฬาฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน นำการสัมมนา ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเข้าร่วมในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อการจัดตั้ง SE ของศวฮ. ในอนาคต