ศวฮ. ให้การต้อนรับ “โครงการเปิดโลกจุฬาฯ​ เพื่อน้องชายแดนใต้​”

วันอาทิตย์​ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 – 15.30 น. ดร.พรพิมล​ มะหะหมัด​ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การบรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 จังหวัดชายแดนใต้​ ทั้งศาสนาพุทธ​ และศาสนาอิสลาม​ ​ ภายใต้ “โครงการเปิดโลกจุฬาฯ​ เพื่อน้องชายแดนใต้​” ​ของศูนย์พหุวัฒนธรรม​ศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม​ จุฬาฯ​ จำนวน​ 50​ คน​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารและการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล​ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์​ฮาลาล

ศวฮ. ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี  นางสาวอารดา ปาลาเลย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรศาสนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

 

ศวฮ. ร่วมประชุมแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพฯ โดยมีนายอาณัติ มะติมุ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล (Innovation Halal Cluster) โดยการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเครือข่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี พ.ศ. 2562 มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายฯ โดย คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

สถานทูตจอร์แดน นำคณะสื่อเข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์เเดน นำโดย Ms.Lalana Chatchawan ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต, Ms.Wattanee Niyomyath เลขานุการเอก, นำคณะสื่อทั้งสื่อกระเเสหลัก เเละ ออนไลน์ ได้แก่ Roya TV, MODE Marketing Marking and PR และ At Film Co เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศวฮ. บรรยายพิเศษ รายวิชา Gen-Ed สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การบรรยายพิเศษแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา Gen-Ed 0201285 ชื่อวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช ซึ่งเป็นรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ. เตือนใจ โก้สกุล และ ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และได้ให้ความสนใจงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในแง่มุทต่างๆ เช่นด้านเกษตรกรรมฮาลาล อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานฮาลาล

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วม “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” เนื่องในวันครบรอบการสถาปณา จุฬาฯ ครบรอบ 102 ปี ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จุฬาลง โดยในวันนี้ สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในช่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้บริหารจุฬาฯ ท่านอธิการ และอดีตอธิการ ได้เข้ามาเยี่ยมนิทรรศการ และได้ชื่นชมว่า “ศูนย์วิทย์ฮาลาลฯ เข้มแข็งมาก” ต่อมาในเวลาภาคค่ำ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ ได้แวะมาเยี่ยมนิทรรศการพร้อมด้วย รอง ผอ. ศูนย์ฯ จากนั้นเวลา เวลา 21.30 น สมเด็จพระเทพได้แวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ก่อนเสด็จกลับ

ทีม HAL-Q ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก (ทีม HAL-Q) นำโดยนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นายอิรฟัน แวหะมะ นายนันทชัย แดงวิจิตร์ นายอาณัติ มะตีมุ และนางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ เข้าร่วมสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” จัดโดย คณะสถาปัตย์จุฬาฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน นำการสัมมนา ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเข้าร่วมในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อการจัดตั้ง SE ของศวฮ. ในอนาคต

 

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

  1. บจก.เบทาโกรอุตสาหกรรม 152 หมู่ 4 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  2. ร้านแอทซาฟีน ฮาลาล คูซีน 140/4 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมระยะสั้น กระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ให้กับนักศึกษา ม.ช.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้น กระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปี 2562 ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ กรรมการคณะอิสลามประจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายและถ่ายทอดข้อมูล ในหัวข้อ “ความหมายของฮาลาล หะรอมเบื้องต้น และมาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยว” ในการสร้างความรู้ความเข้าใจความหมาย ข้อกำหนดของฮาลาล หะรอม ในศาสนาอิสลาม รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มบริการต่างๆ ต่อด้วยคุณสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ กับหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการตรวจประเมินในสถานประกอบการและระบบบริหารจัดการเพื่อการเตรียมอาหารปลอดภัย” ด้วยแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้ในประโยชน์กับการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล เพื่อยกระดับงานฮาลาลในอนาคต
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาการท่องเที่ยว สาขาบ้านและชุมชน กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมรวมกว่า 150 คน