ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

1.บจก.ทุ่งสุวรรณออร์แกนนิคปาร์ม 72/2 ม.8 ต.ขี้เหล็กน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2.หจก.อิสริยะผล 302 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นราธิวาส เข้าเยี่ยม ศวฮ.

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติต้อนรับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จังหวัดนราธิวาส นำโดย เรือโท ลัทธพล อุ่นศิริ นายทหารประชาสัมพันธ์ฯ กลุ่มผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ รวมกว่า 45 คน โดย มีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศวฮ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารฮาลาล และการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี อีกทั้งได้เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 และการทำงานต่างๆของศูนย์ฯ