ประชุมเดินหน้าธุรกิจ SMEs ฮาลาลผนวกการทำการตลาด พร้อม ISMED

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานบริการภายนอก ให้การต้อนรับจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) นำโดยคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ เข้าพบเพื่อพูดคุยปรึกษาในเรื่องของการเดินหน้าธุรกิจ SMEs ฮาลาลผนวกการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน