ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ออกตรวจฮาลาล โรงงานอร่อยดี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อขอยื่นต่ออายุฮาลาล

#HSCCM #HSCNews

เข้าเยี่ยมกิจการฮาลาลจังหวัดยะลา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์​ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมอีหม่ามอภิวัฒน์ พิณทอง ทีมอีหม่ามยงยุทธ หวังนิมิน และทีมอีหม่ามวุฒิ ฐิตะลักขณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการรับรองฮาลาลในจังหวัดยะลา ทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ ตอยยียันฟูดส์ ค้าเจริญ กลุ่มเกษตรยั่งยืน กุหลาบเบเกอรี น้ำแร่บรรจุขวดมีริน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรอามายะห์เนินงาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ