ศวฮ. จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมฯ จ.ปัตตานี

วันที่ 31 ม.ค.2562 ศวฮ. สมฮท. สกอท. ร่วมกับ สกอจ.ปัตตานี จัดโครงการต่อเนื่อง โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมฯ จ.ปัตตานี ในภาคเช้าวิชาที่2-3 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วัตถุดิบและสารเคมีต้องระวัง และการบริหารจัดการด้านคุณภาพฮาลาลฯ ตามระบบได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารฮาลาลต่อไป และในครั้งนี้ มีร้านอาหารมุสลิมที่เข้าร่วมอบรม ในวันนี้ จำนวน 1,300 กว่าร้าน จัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ สกอจ.ปัตตานี