วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบตลาดจีน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เชียงใหม่

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ (ศวฮ.ชม.) เชิญผู้ประกอบการ ร่วมพูดคุย และแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในหัวข้อณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัคนา บริจินดากุล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการฮาลาลภาคเหนือ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน นับได้ว่าการไป Yiwu มณฑลเจ้อเจียง ครั้งนี้ นอกจากจะได้เจอผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว ยังทราบถึงแนวทางการปรับแพ็คเกจให้ตรงกับตลาดกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
#HSCCM #HSCNews #SMEs