Universitas Airlangga อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และรับฟังประเด็นทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่น่าสนใจ เพื่อเป็นฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

ดร.วินัย ร่วมงาน No man is an island ชีวิตไร้พรมแดน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “No man is an island ชีวิตไร้พรมแดน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เพื่อระลึกถึงการครบรอบหนึ่งปีของการเสียชีวิตของอดีตเลขาธิการอาเซียน ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้นำเสนอ วิสัยทัศน์ สำคัญๆของดร.สุรินทร์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ คือ -มัจยมะอั้ลบะฮ์รอย ( สองสายธารเเห่งความรู้) -วัฒนธรรมดีวานียะห์ (วงชาพาที)
-อะมานะห์ อัลมุจม่าตี ( สโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น/ Honour Society) -อัลฟุนูน อัลอิสลามี่ยะห์ (ศิลปะอิสลาม) ทั้งนี้มีวิทยากรร่วมเสวนาที่สำคัญอีกหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เเละ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นต้น

หากท่านใดสนใจรับฟังย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เพจ สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
https://m.facebook.com/iseams/