Universitas Airlangga อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และรับฟังประเด็นทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่น่าสนใจ เพื่อเป็นฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

ดร.วินัย ร่วมงาน No man is an island ชีวิตไร้พรมแดน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “No man is an island ชีวิตไร้พรมแดน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เพื่อระลึกถึงการครบรอบหนึ่งปีของการเสียชีวิตของอดีตเลขาธิการอาเซียน ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้นำเสนอ วิสัยทัศน์ สำคัญๆของดร.สุรินทร์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ คือ -มัจยมะอั้ลบะฮ์รอย ( สองสายธารเเห่งความรู้) -วัฒนธรรมดีวานียะห์ (วงชาพาที)
-อะมานะห์ อัลมุจม่าตี ( สโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น/ Honour Society) -อัลฟุนูน อัลอิสลามี่ยะห์ (ศิลปะอิสลาม) ทั้งนี้มีวิทยากรร่วมเสวนาที่สำคัญอีกหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เเละ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นต้น

หากท่านใดสนใจรับฟังย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เพจ สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
https://m.facebook.com/iseams/

 

อบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร นครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่15 จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระนอง ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ 1 และ 2 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล” และหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล” ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจกว่า 500 ท่าน และยังมีผู้ตรวจประเมิน ทีปรึกษา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล จำนวน 40 ท่านโดยจัดขึ้น ณ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช

 

ศวฮ. ให้คำปรึกษาโครงการ Halal Zone

นายมนัส สืบสันติกุล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากบริษัทสินค้าสวัสดิการไทย จำกัด (PWT) และบริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด (TTY) ที่ได้ดำเนินโครงการฮาลาลโซน (Halal Zone) ที่มีแผนใช้พื้นที่กว่า 150 ไร่ ณ บางปะอิน อยุธยา ให้เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและค้าส่งฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรวบรวมสินค้าฮาลาลที่กระจัดกระจายให้รวมเป็นหนึ่งเดียวและเป็นศูนย์กลางสินค้าฮาลาลค้าปลีกและส่งที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้อิหม่ามมานิต แสงทอง ได้เป็นผู้นำคณะเข้าพบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561