ศวฮ. ร่วมงาน The 2nd BICAS 2018 ณ กรุงบอร์กอร์ อินโดนีเซีย

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี เข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ ในหัวข้อ The Precision Halallization and digitallization of halal materials and products ในงาน The Second Bogor International Conference for Applied Science (The 2nd BICAS 2018) ณ เมืองบอร์กอร์ ประเทศอินโดนีเซีย