เชียงใหม่ จัดอบรม “การใช้แอพพลิเคชั่น H-Promo”

ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)” โดย คุณศิริ รัชตเมธี ผู้บริหาร Gifmee จาก บริษัท Instant 9 กรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่น H-Promo” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และให้คำแนะนำในการใช้แอพพลิเคชั่น H-Promo ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่

ดร.วินัย บรรยายในงาน International Conference of Contemporary Scientific Studies

ในช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก (keynote speaker) บรรยายในประเด็นวิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวข้อ Application on Halal Science and Technology for Authentication of halal food products ในงาน International Conference of Contemporary Scientific Studies ครั้งที่ 3 (The 3rd IRECOMS) ณ โรงแรม Java Heritage โดยมีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 100 ท่าน เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างดี รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายที่ผู้ฟังให้ความสนใจ