นิทรรศการ Halal For All

บูธนิทรรศการ Halal For All ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

และเป็นอีกวันที่บูธนิทรรศการคึกคัก มีผู้คนมาชมนิทรรศการ และสนใจ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการเป็นอย่างมาก

“นิทรรศการ Halal For All” เป็นอีกโซนที่คนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามเป็นอย่างมากเพราะการดีไซน์นิทรรศการที่มีลูกเล่นที่ดึงดูดความสนใจ มีเนื้อหาเอาใจผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขายระหว่างประเทศ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับหนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง(One Belt One Road) โครงการในระดับพหุภาคี เชื่อมต่อระดับประเทศขนาดใหญ่ ทั้งการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม และนำเสนอความรู้ต่างๆ เช่น จำนวนประชากรอิสลามของแต่ละประเทศ วีดีโอขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล เป็นต้น

 

 

 

พิธีเปิดงาน TCC Fair 2018

เปิดพิธีอย่างเป็นทางการกับงาน TCC Fair 2018 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา14.00-16.00น. ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมทั้งประธานหอการค้าไทยคุณกลินท์ สารสิน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ซึ่งงาน TCC Fair 2018 เริ่มจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมสัมมนาวิชาการการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ หาดใหญ่

ในวันที่ 26 กันยายน ​2561 เวลา 10.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฮาลาล จุฬา​ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะและนายฮาบิลลาห์​ จะปะกียา​ ร่วมสัมมนาวิชาการการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ จากผลงานวิจัยประจำปี 2558 และปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องสุคนธาฮอล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทรา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจัดขึ้นโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

 

ศวฮ. ร่วมงาน The 2nd BICAS 2018 ณ กรุงบอร์กอร์ อินโดนีเซีย

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี เข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ ในหัวข้อ The Precision Halallization and digitallization of halal materials and products ในงาน The Second Bogor International Conference for Applied Science (The 2nd BICAS 2018) ณ เมืองบอร์กอร์ ประเทศอินโดนีเซีย