รางวัล MBM Dedication Award งาน Bangkok Halal 2017

รางวัล MBM Dedication Award

ค่ำนี้ได้รับเชิญจากกลุ่ม MBM (Muslim Business Matching) ให้ไปรับรางวัล Dedication Award ที่งาน Bangkok Halal 2017  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ในฐานะที่ทำงานให้กับสังคม ผู้แจกรางวัลบอกว่ามีการเสนอชื่อกันมาหลายคน แต่กรรมการตัดสินเป็นเอกฉันท์มอบให้กับผมในฐานะที่ทำงานทุ่มเทผลักดันให้ฮาลาลประเทศไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรอื่นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อคนไทยให้รางวัลรู้สึกจะดีใจมากกว่าที่ได้รับจากต่างชาติ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในหัวข้อ เรื่อง”การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลาล” ในงานนิทรรศการ Bangkok halal 2017

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง”การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลาล” ในงานนิทรรศการ Bangkok halal 2017 ณ สนามราชมังกีฬาสถาน หัวหมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 คน โดยประมาณ