ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ HAL-Q สำหรับโรงพยาบาล”

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัย โดยระบบ Hal-Q สำหรับโรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายโภชนาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ Hal-Q ที่ตนสังกัดได้ และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในอาหารที่ผลิตจากโรงพยาบาลว่าฮาลาลและปลอดภัยตามหลักศาสนาอิสลามอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องล้านนา โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

romadon

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้สัมภาษณ์รายการตอบโจทย์ SME

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์รายการตอบโจทย์ SME ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศไทย โดยมีคุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ  รายการตอบโจทย์sme ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.00-21.00 น. ทาง ทรู 49,570 Psi True 49