คณะสื่อมวลชนอิหร่านเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ขอนำคณะสื่อมวลชนอิหร่านเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลไทยในอิหร่านโดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ได้ทำการบรรยายให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนักธุรกิจพร้อมสื่อมวลชนบราซิล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพิชยพันธุ์  ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจบราซิลด้านสินค้าโภคภัณฑ์ และ อุตสาหกรรมฮาลาล  พร้อมสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจบราซิลเยือนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ  ได้ทำการบรรยายให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. Mr. Khalid Siddig  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ได้ทำการบรรยายให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

01

02

สู่ทศวรรษหน้าประชาคมอาเซียน : แอพพลิเคชั่นฮาลาลกระตุ้นท่องเที่ยว

เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2559 ช่อง 9 สำนักข่าวไทย ได้ให้ความสนใจและเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Halal Route ซึ่งทางรายการได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเดินทางที่ต้องการหาร้านอาหาร โรงแรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมถึง ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและมัสยิดตั้งแต่ ใต้สุดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จนถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดกรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดหนองคาย  ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.

02

04

03

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ HAL-Q สำหรับโรงพยาบาล”

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัย โดยระบบ Hal-Q สำหรับโรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายโภชนาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ Hal-Q ที่ตนสังกัดได้ และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในอาหารที่ผลิตจากโรงพยาบาลว่าฮาลาลและปลอดภัยตามหลักศาสนาอิสลามอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องล้านนา โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

romadon

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้สัมภาษณ์รายการตอบโจทย์ SME

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์รายการตอบโจทย์ SME ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศไทย โดยมีคุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ  รายการตอบโจทย์sme ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.00-21.00 น. ทาง ทรู 49,570 Psi True 49