ศวฮ. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวนัจวา สันติวรกุล นางสาว นัสรีน โซ๊ะลีนางสาวนูรียะห์ อุเซ็งตัวแทนจากเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

จุฬาฯ ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณมนัส สืบสันติกุล และ ด.ร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Mohammad Reza Zeinali, Culture Counselor and Head of Culture Center Embassy of Islamic Republic of Iran, Bangkok และคณะ รวม 3 ท่า ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 ชั้น 2

 

dsc00776 dsc00773dsc00768

dsc00763dsc00748dsc00739dsc00736dsc00735dsc00730dsc00725dsc00724

dsc00777

โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2559” ณ โรงแรมอัลมิรอซ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2559” ณ โรงแรมอัลมิรอซ โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย และเพื่อผู้เข้าอบรมสามารถประชาสัมพันธ์ฮาลาลประเทศไทย สู่ฮาลาลโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ร่วมถึงการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป.

unnamed-10

unnamed-11

unnamed

unnamed-2

unnamed-3

unnamed-4

unnamed-5

unnamed-6

unnamed-7

unnamed-8

unnamed-9

unnamed-12

คณะอาจารย์และนักเรียนรร.ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และรร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ศวฮ.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งในส่วนของงานบริการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย จำนวน 95 คน โดยมี รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ส่วนงานวิทยาศาสตร์บริการ) เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์ฯให้การต้อนรับค่ะ.

 

????????????????????????????????????

dsc00612

dsc00613

dsc00603

dsc00620

dsc00594

dsc00682

????????????????????????????????????

dsc00582

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

dsc00594

dsc00653

dsc00694

dsc00709