ให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ บริษัท มรกตอินดัสตรี้ส์ จำกัด

วันอังคารที่ 29 มกราคมคม 2556 ทีมที่ปรึกษา HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำทีมโดย คุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าบริการอุตสาหกรรมและธุรกิจ และคุณสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการอุตสาหกรรมและธุรกิจ ได้ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ บริษัท มรกตอินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นการดำเนินการตรวจติดตามและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางบริษัท