รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ The Halal Science and Innovative Product Development ณ ประเทศบรูไน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ The Halal Science and Innovative Product Development ในงาน The 1st International Seminar on tha Halal Science and Innovative Product Development, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 8-9 January 2013