ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองฮาลาลในโรงงานโดยบูรณาการ ศาสนบัญญัติอิสลามและวิทยาศาสตร์ฮาลาล
ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองฮาลาลในโรงงานและสถานประกอบการโดยบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามและวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดอาหารฮาลาลโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 94 ท่าน โดยในระยะเวลาการอบรมจะมีวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาบรรยาย และพาผู้เข้าอบรมศึกษากระบวนการตรวจรับรองทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตามโรงงานที่ได้รับการวางระบบ HAL-Q จากศูนย์วิทยาาสตร์ฮาลาล จุฬาฯอีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะจาก Agriculture Faculty, University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ฯ

คณะจาก Agriculture Faculty, University of Brawijaya จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ฮาลาลและรับฟังการบรรยายจาก คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ เกี่ยวกับความเป็นมาและการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

Islamic Center University Sains Malaysia (USM) จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

Islamic Center University Sains Malaysia (USM) จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ฮาลาลและรับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับความเป็นมาและการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันอังคารที่12  มีนาคม 2555

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ แชมป์เปียนส์กีฬาวอลเลย์บอลบุคลากรณ์จุฬาฯ คว้า 3 เหรียญมาครอง

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลบุคลากรจุฬาฯ ศูนย์วิทยาสตร์ฮาลาลร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ คว้า 3 เหรียญ ในสนามเต็มไปด้วยกองเชียร์ม่วงคราม (คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล) เพราะม่วงครามได้เข้ารอบชิงถึง 3 เหรียญด้วยกัน ซึ่งผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายได้เหรีญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงได้เหรีญเงิน และคู่ผสมคว้าเหรียญทองมาครอง เมื่อวันอังคาร ที่6 มีนาคม 2555