ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน 13th FAOBMB Congress

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน 13th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology  ในงานมีการประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับ “ Discovery of Life Processes: From Biomolecules to Systems Biology” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศร่วมบรรยายหลายท่าน  ระหว่างวันที่ 25- 29 พฤศจิกายน  2555 ณ  ไบเทค บางนา

 

Dr.IR.Joni Kusnadi,M.Si, Lecturer, Brawijaya University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Dr.IR.Joni Kusnadi,M.Si, Lecturer, Brawijaya University พร้อมภรรยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุลและ คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 24 ปี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 คุณมนัส  สืบสันติกุล ที่ปรึษาผู้อำนวยการด้านกิจการสำนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เดินทางไปแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์ รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 24 ปี และครบรอบ 45 ปี ของการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 10

คณะผู้แทนจาก Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember ประเทศ อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Drs. H. Ahmad Mutohar, MM Maid Chair II General Administration, Dr. H. Sukarno, M.Si Maid III Chair for Student Affairs, Asy’ari, M.Pd Chief of the Language จาก Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember ประเทศอินโดนีเซีย และ Ms.Supit  Thevamit Staff, Education Section, Indonesian Embassy เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย คุณสุลิดา  หวังจิ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

ศูนย์ฯ จัดอบรมระยะสั้นกระบวนการตรวจประเมินฮาลาลในสถานประกอบการที่ประสงค์ขอรับรองฮาลาล สำหรับนักวิชาการศาสนาอิสลาม ณ มัสยิด ฮิดายาตุ้ลอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ อบรมระยะสั้นกระบวนการตรวจประเมินฮาลาลในสถานประกอบการที่ประสงค์ขอรับรองฮาลาลสำหรับนักวิชาการศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุมชั้น 4 มัสยิด ฮิดายาตุ้ลอิสลาม (บ้านฮ่อ) โดยมีนายวิรุฬ  พรรณเทวี เป็นประธาน

คณะผู้แทนจาก Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember ประเทศ อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Drs. H. Ahmad Mutohar, MM Maid Chair II General Administration, Dr. H. Sukarno, M.Si Maid III Chair for Student Affairs, Asy’ari, M.Pd Chief of the Language จาก Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember ประเทศอินโดนีเซีย และ Ms.Supit  Thevamit Staff, Education Section, Indonesian Embassy เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย คุณสุลิดา  หวังจิ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

MR. Kiyoto Kurokawa, Ph.D Professor of Granduate School and Research Institute of Environment and Information Sciences, (YNU),Japan เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

MR. Kiyoto Kurokawa, Ph.D Professor of Granduate School and Research Institute of Environment and Information Sciences, Yokohama National University (YNU), Japan เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  เมื่อวันจ้นทร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

การให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ บริษัท ทรัพย์อนันต์เยนเนอรัลฟู้ดส์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เป็นช่วงของการให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2 เป็นส่วนของการแก้ไขเอกสาร และการให้คำแนะนำทางด้านคลังสินค้า ณ บริษัท ทรัพย์อนันต์เยนเนอรัลฟู้ดส์ จำกัด นำทีมโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ และนางสาวพัชญา เพชรเจริญ