แนะนำ”บริษัท เยลโล่ ทรานสปอร์ต จำกัด”

จุดประสงค์หลัก

ในการก่อตั้งบริษัทฯ ทางผู้บริหารได้ เล็งเห็น ถึงความสำคัญในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารแช่แข็ง จึงได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ  ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
ปัจจุบัน บริษัท เยลโล่ ทรานสปอร์ต จำกัด   มีรถส่งสินค้าแช่แข็ง รถ  4 ล้อ / 6 ล้อ  ไว้บริการกว่า 50 คัน (ห้องเย็นมาตรฐาน ATP สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับสินค้าได้  -มาตรฐาน GMP-มาตรฐาน ISO 9000 : 2000)
ที่ตั้ง   95/5  หมู่ที่ 2  ถนนพระราม 2  ตำบลบางกระเจ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
พิกัด GPS    N13.538617, E100.22501
เว็บไซต์       http://www.poniva.com/

บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด

จุดประสงค์หลักในการก่อตั้ง คุณธวัชชัย   กนกยุราพันธ์ ผู้จักการฝ่ายผลิตได้เล่าให้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทฯให้ทีมงานของเราฟังว่า  “คุณปรีชา ไพรัมย์ ประธาน บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด เริ่มจากการทำธุรกิจเล็กๆ ร่วมกับพี่น้อง จนในที่สุดกิจการได้ขยายขึ้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ มีพนักงาน 300 กว่าชีวิต จากคนที่มีความรู้เพียงป.4 มีโอกาสได้เรียนกับ กศน. จนจบปริญญา มีชื่อเสียงมากมาย พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณสังคม”

ปัจจุบัน บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด  เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกิน ในนามกลุ่มสภาเกษตรกรไทยแห่งชาติ มีสมาชิกกว่า 300 คน เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และทดลองแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เป็นการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
ที่ตั้ง   51/15 ซอยกิ่งสวายเรียง มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เนื้อที่ธรรมชาติล้วนๆกว่า  500 ไร่ (ทำนาไว้กินกันเอง และขายด้วย ฟางของเราจะปลอดสารเคมี เพราะที่นี่ปลุกข้าวอินทรีย์และอัดฟางให้วัวเราเองด้วยถ้าเหลือก็ขาย)