ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่32

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่32 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

ซึ่งพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่32 ได้มีการเดินขบวนพาเหรด  ของคณะต่างๆ อาทิเช่น คณะเภสัชศาสตร์  คณะสหเวชศาตร์ ฯลฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่