แขกชาวฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2551

แขกชาวฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่  06 กุมภาพันธ์ 2551โดยการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลครั้งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแลปต่างๆ ของห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสาตร์ฮาลาล และกระบวนการวางระบบการจัดการการผลิตอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

แขกชาวมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2551

แขกชาวมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่  06 กุมภาพันธ์ 2551
โดยการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลครั้งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแลปต่างๆ ของห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสาตร์ฮาลาล และกระบวนการวางระบบการจัดการการผลิตอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

รายชื่อแขกชาวมาเลเซีย

1.  RAZWIN SULAIREE HASNAN
POSITION VICE PRESIDENT(INDUSTRIAL) M’SIAN BIOTECHNOLOGY CORP

2.  WAN MOHD IZZUDDIN SUIAIMAN
POSITION VICE PRESIDENT,Agriculture  M’SIAN BIOTECHNOLOGY CORP