ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน lMT-GT Business Forum 2019 ณ จ.กระบี่

วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนาธุรกิจ ที่จัดโดยสภาธุรกิจ IMT-GT ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ภายใต้แผนงาน lMT-GT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแขกที่ร่วมประชุมในวันนี้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Halal Assembly 2019 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯได้นำผู้ประกอบการร้าน​”AMA” แกงกะหรี่แพะและผลิตภัณฑ์SME อื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกในโครงการ Key Success To The Best Halal Franchise​ กับทางศูนย์ฯ เปิดบูธให้แขกได้ชิมแกงกะหรี่แพะและขนมปังย่าง(โรตีบากา)สูตรพิเศษจากภาคใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ณ โรงแรมโซฟิเทล โพคีทรา กระบี่ 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา (สนง.ปัตตานี) ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี และคณะ ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน

รายละเอียดของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาล ได้แก่ Examination & Industrial gloves โดยทางบริษัทมีความประสงค์ขอการรับรองฮาลาลเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ถุงมือในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ผศ.นิฟาริด​ ระเด่น​อาหมัด​ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายพิทักษ์​ อาดมะเร๊ะ​ หัวหน้าส่วยงานบริการหน่วยงานภายนอก​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สำนักงานปัตตานี​ เข้าร่วมประชุม​ “แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยการประชุมในครั้งนี้มี​ 2 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน​คือ

  1. รายงานผลการดำเนินงาน​และรายงานผลการประเมินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2561
  2. ชี้แจงการจัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ปีงบประมาณ​พ.ศ.​2563

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เข้าร่วมกว่า​ 120 คน​ จัดโดย​ สำนักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ​ ห้องลาเวนเดอร์​ 2-3 ชั้น​ 3 โรงแรมที เค​ พาเลซ​ แอนด์​ คอนเวนชั่น​ถนนแจ้งวัฒนะ​กรุงเทพฯ

 

สร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาล แก่สตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้

​ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ“สร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่สตรีมุสลิม” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในด้านศาสนบัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม มาตรฐานอาหารฮาลาล และกระบวนการรับรองฮาลาล เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความตระหนักในการจัดเตรียมวัตถุดิบ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องรวมถึงการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

​ในการจัดงานในครั้งนี้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “การใช้หลักฮาลาลสู่จริยธรรมของการดำเนินชีวิตสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้” และยังมีกิจกรรม Workshop “องค์กรสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักการฮาลาลแต่ละจังหวัด” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมทำกิจกรรมและรับฟัง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มสตรี ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปจำนวนมากกว่า 600 คน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

 

Halal Mobile to the Community

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชน 130 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงเช้าจัดมีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ “การนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ตอยยิบ” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยาย“การบริโภคและประกอบกิจการฮาลาล” โดย นายอาหามะ แบฆอ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

บรรยาย“ออกแบบแพ็กเกจปลาส้มเพื่อรองรับตลาดโลก”
โดย นางสาวมาเรียม ดายี หุ้นส่วนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปลาส้ม-ไฮโซ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง“การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล” โดยนางสาวนูรุมา จูและ และนายซารีฟ เลาะหามะ  เจ้าหน้าที่ BIHAPS ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ช่วงบ่ายมีการสาธิตวิธีการทำปลาส้มอย่างไรให้อร่อยและสามารถทำเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งรับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี