ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ Department of Science and Technology of the Philippines

 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ S. Montevirgen, Elsa M. Falco, Norli Aidasani and Bienvenido Flores จาก the Industrial Technology Development Institute, Food Processing Division, Department of Science and Technology of the Philippines โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของศวฮ. และสนใจที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกและศึกษาดูงานกับทางศวฮ. รวมไปถึงการส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงสินค้าฮาลาล หรือ Thailand Halal Assembly อีกด้วย

ทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีนางสาวเฉลิมศรี ฉายัษฐิต และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ของศวฮ.

 

ทีมเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารฮาลาล ณ Amari Huahin Hotel

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม เวลา 17.00 -19.00 น.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยนายฟัคครูดดิน ตาเปะโต๊ะ นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบ และชำระล้างครัวผลิตอาหารและภาชนะด้วยสบู่ดิน ให้กับ ครัว Amari Huahin Hotel สำหรับผลิตอาหารฮาลาล ในกิจกรรมสัมมนานักวิทย์ฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ได้แนะนำกระบวนชำระล้างด้วยสบู่ดินให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาและสุขาภิบาล การควบคุมวัตถุดิบที่จะใช้ในกระบวนการผลิตให้มีเครื่องหมายฮาลาล รวมถึงการรักษาสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารก่อนการผลิตอาหารฮาลาล ด้วยการใช้สบู่ดินล้างมือก่อนเข้าสู่บริเวณผลิตอาหาร โดยมีเชฟพิชิต (หัวหน้าเชฟใหญ่) ครัวผลิตอาหาร Amari Huahin Hotel เข้าร่วมรับฟังและควบคุมกระบวนการ

 

ศวฮ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 62

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562  รวมถึงรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2561

ได้แก่

มาตรฐานเครื่องสำอางมาตรฐานการท่องเที่ยวมาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานฮาลาล

มาตรฐานการจัดการด้านฮาลาล

มีนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 ท่าน

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมงาน “ให้”

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญมาเป็นเกียรติเพื่อร่วมพิธีเปิดงาน”ให้” ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมด้วยจุฬาราชมนตรี สำนักจุฬาราชมนตรี และอาจารย์สมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาและอุสาหกรรม

โดยงานนี้ทางศวฮ.ยังร่วมเปิดบูธอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในบูธจะมีทั้งทดลองทำลิปบาล์มที่ศวฮ.ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศมาเลเซีย ถ่ายรูปกับฉากจำลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของเรา ชิมไก่จากโครงการ SME Hero in Town ฟรี และยังมีการให้ข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับศวฮ. ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้เยี่ยมชมบูธของศวฮ.อีกด้วย งานนี้สามารถมาเจอกับศวฮ.ได้ตั้งแต่วันที่ 12-14 กรกฎาคมนี้

 

ทีม HAL-Q ตรวจประเมินร้านค้าในโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจฮาลาลในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด”

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ทีมบริการหน่วยงานภายนอกได้จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านค้า และแผนการดำเนินงานจัดตลาด ในโครงการ”ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฮาลาลในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด” โดยมี อ.สมพล รัตนาภิบาล ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอีหม่ามจากชุมชนทั้ง 5 มัสยิดประกอบด้วยมัสยิดดารุ้ลอามาน มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ มัสยิดนูรุ้ลหุดา มัสยิดบางหลวง มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ อาคารสำนักงานสวนหลวงสแควร์