ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นของ Halal Marketing ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายได้มีการนำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ.

 

ผอ.ศวฮ. และทีม เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 25

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 25 IMT-GT จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะผลักดันและส่งเสริม ด้วยการใช้ web base และ Smart Halal Application เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล และขยายตลาด

IMT-GT vision 2036 และได้กล่าวว่าคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลได้บรรลุเป้าหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการ Halal SMEs เพื่อการส่งออก และ Halal Technical Expert and professional training ด้วยความสำเร็จนี้จึงอยากผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านฮาลาล ของทั้งสามประเทศสมาชิกร่วมกันเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านฮาลาลใน IMT-GT อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ Mutual Recognition on Halal logo ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ผอ.ศวฮ.ร่วมกับผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562  ณ โรงแรม เดอะเมโทรโพล จ.ภูเก็ต งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและพัฒนาธุรกิจฮาลาลและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อไป

อีกทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้บรรยายในหัวข้อทิศทางผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลกยุค 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ซึ่งมีทั้งจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

 

 

ผอ.ศวฮ. ร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต

 

นักวิทย์ ศวฮ. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวนารีญา วาเล๊าะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ในนามศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบของที่ระลึก​ และได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย

 

ผอ.ศวฮ. และทีม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16

การประชุมเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละจังหวัดและรัฐต่างๆ ในพื้นที่ ของประเทศสมาชิก และมีการหารือ เรื่องความร่วมมือเพื่อผลักดัน Halal for All และ Halal Branding เพื่อนำสู่วาระพิจารณาในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำ Ayeyawady Chaophraya-Maekhong Economic Collaboration Strategy (ACMECS) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางธุรกิจระหว่าง ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

 

ศวฮ.เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ และคณะทำงาน นางสาวจัสมิน มณี และนางสาวอังสนา อายุเคน เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 26 จัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่

โดยพูดถึงการพัฒนาเข้าสู่ Innovation Area ซึ่งเร่งผลักดันเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ผ่านช่องทาง Smart Application เพื่อสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอโครงการใหม่คือ Halal Block-chain และ HAL Plus ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ” Indonesia Industry 4.0 and ASEAN Halal Perspective” โดยนำเสนอในหัวข้อ H-number and Thailand’s Halal Initiatives มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 80 ท่านเป็นผู้ประกอบการเเละผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ รศ.ดร.วินัยมีโอกาสได้หารือกับคุณองอาจ ปัญญาชาติรักษ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรมซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตที่อาจมีขึ้นผ่านการสนับสนุนของกระทรวงอว. เพื่อใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลของไทยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้เติบโตเเละมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวหน้านักวิทย์ฯ ศวฮ. บรรยาย เรื่อง “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในรายวิชา GenEd

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” แก่นิสิตจุฬาฯ 45 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (General Principle in Halal Food Production) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

 

ซึ่งหัวข้อนี้กล่าวถึง วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การเตรียมและการจัดการ วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมฮาลาล การใช้วัตถุดิบทดแทน การพัฒนาฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตในทางอุตสาหกรรมฮาลาล ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจสอบสภาพฮาลาลและการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจวัดการปนเปื้อนสิ่งฮะรอมในตัวอย่างอาหาร โดยมีกิจกรรมให้นิสิตพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านฮาลาล ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง

 

ศวฮ.ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล   พร้อมด้วย นายสุบุรุษ วงศ์วิทยปัญญา และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า เครื่องดื่ม และฮาลาลในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”  จัดโดยสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง  (AMEE) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจากการเสวนาได้ข้อมูลว่า ไทยมีสัมพันธภาพอันดีอย่างยิ่งกับบาห์เรน มีช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในไทยเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มอาหรับได้อย่างง่ายดาย  ทั้งนี้ ทางการทูตสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศบาห์เรน เพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศทั้ง 5 อาทิ ซาอุฯ จอแดน  คูเวต โอมาน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรต  เป็นต้น