ศวฮ. ร่วมงาน The 2nd BICAS 2018 ณ กรุงบอร์กอร์ อินโดนีเซีย

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี เข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ ในหัวข้อ The Precision Halallization and digitallization of halal materials and products ในงาน The Second Bogor International Conference for Applied Science (The 2nd BICAS 2018) ณ เมืองบอร์กอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

เชียงใหม่ จัดอบรม “การใช้แอพพลิเคชั่น H-Promo”

ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)” โดย คุณศิริ รัชตเมธี ผู้บริหาร Gifmee จาก บริษัท Instant 9 กรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่น H-Promo” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และให้คำแนะนำในการใช้แอพพลิเคชั่น H-Promo ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่

ดร.วินัย บรรยายในงาน International Conference of Contemporary Scientific Studies

ในช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก (keynote speaker) บรรยายในประเด็นวิทยาศาสตร์ฮาลาล หัวข้อ Application on Halal Science and Technology for Authentication of halal food products ในงาน International Conference of Contemporary Scientific Studies ครั้งที่ 3 (The 3rd IRECOMS) ณ โรงแรม Java Heritage โดยมีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 100 ท่าน เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างดี รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายที่ผู้ฟังให้ความสนใจ

 

ประชุม Halal For All ร่วมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุม กับทางทีมงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานร่วมต่างๆ ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออัพเดทงาน โครงการ Halal For All ภายใต้งาน TCC Fair 2018 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

ทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีอินโดนีเซียเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีอืนโดนีเซียเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะจาก The National Committee for Economy and Industry (KEIN) นำโดย คุณ Benny Soetrisno พร้อมด้วยคุณ Hendri Saparini และคุณ Aries Muftie ทั้งหมดคือทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตอินโดนีเซีย คุณ Lingga Setiawan ติดตาม มาด้วย

คณะผู้เข้าเยี่ยมได้ดูการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมขอคำปรึกษาประเด็นการใช้วิทยาศาสตร์ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานฮาลาลต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสอบถามถึงการสนับสนุนของรัฐบาลต่อกิจการฮาลาล กระบวนการพัฒนาระบบการรับรอง ซึ่งอินโดนีเซียเตรียมย้ายการรับรองฮาลาลโดยองค์กรศาสนาอิสลามไปเป็นกระทรวงศาสนา ทั้งนี้โดยทางผู้เยี่ยมจะทำรายงานความก้าวหน้าของกิจการฮาลาลในประเทศไทยเสนอต่อประธานาธิบดีต่อไป