โครงการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษา ชายแดนใต้

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฮาลาล จุฬา​ฯ และนายฮาบิลลาห์​ จะปะกียา​ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (บริการหน่วยงานภายนอก) เข้าร่วม โครงการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการ ด้านการศึกษาระดับภาค (ชายแดนภาคใต้) ประจำปี​งบประมาณ ​2562 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์ ​รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม เน้นย้ำในการพัฒนาการ​ศึกษา ให้เกิดการพัฒนา​อย่างยั่งยืน

 

ครูพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงาน ศวฮ.

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เนื่องในกิจกรรม “แสงธรรมส่องใจครูพระหฤทัยคอนแวนต์” ที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งมีคณาจารย์รวม 4 ท่าน ได้เข้าเยี่ยม ศวฮ. เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในโครงการ “ต่อยอดความรู้สู่เครื่องหมายฮาลาลในโรงเรียน”

ศวฮ. จัดนิทรรศการ Indonesia Halal Lifestyle

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Indonesia International Halal Lifestyle Conference & Business forum 2018  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Indonesia Halal Lifestyle Expo 2018 ณ Jakarta Convention Center กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยในงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นำโดยนางสาวพัชญา เพชรเจริญ นางสาวรดา นิมา และนางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ ร่วมออกนิทรรศการ

ร่วมสัมมนาวิชาการการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ หาดใหญ่

ในวันที่ 26 กันยายน ​2561 เวลา 10.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ฮาลาล จุฬา​ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะและนายฮาบิลลาห์​ จะปะกียา​ ร่วมสัมมนาวิชาการการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ จากผลงานวิจัยประจำปี 2558 และปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องสุคนธาฮอล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทรา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจัดขึ้นโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)