เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ, คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติเข้าพบผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องในวาระโอกาสใกล้วันปีใหม่ 2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553

 

รายนามผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ

 

รายชื่อผู้บริหารฝ่ายศูนย์วิทยาสาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
นางชมนรินทร์ ดวงกาญนา เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
นายฐิติวัชร์ บุษบก BIHAPS

 

ภาพที่ทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งใหม่

เชิญชมภาพที่ทำการใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานตั้งอยู่ที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

  • สายแลนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยสามารถใช้งานได้
  • สายโทรศัพท์ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 นี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬา ฯ จะเข้ามาสำรวจสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการย้ายคู่สายจากอาคารจุฬาพัฒน์ 6 ซึ่งเป็นที่ทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์เดิมไปยังอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11

รายงานความก้าวหน้าสำนักงานใหม่ ชั้น 11

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แห่งใหม่ อาคารวิจัย ชั้น 11

จากการตรวจสอบ ทดสอบเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกดวงโคม 100% และเปิดเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ระบบไฟฟ้าทำงานได้ดีไม่มีปัญหา นอกจากนี้ ในส่วนของห้องพักนักวิทยาศาสตร์ ได้ขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ ฉากกั้นอีกจำนวนหนึ่ง และได้แจ้งให้ผู้คุมงานรับทราบไปแล้วในวันนั้น

สำหรับห้องประชุม ที่สำนักงานงานแห่งใหม่นี้ สัปดาห์หน้าเริ่มใช้รับรองแขกผู้มาเยือนแล้วครับ

 

รายงานความก้าวหน้าสำนักงานใหม่ ชั้น 11 (75%)

เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (วันจันทร์ที่ 13 กันยายน) รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าไปสำรวจพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เป็นส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามแผนที่ผู้ความคุมงาน บริษัท คิวบิก เคยบอกไว้

  • ฝั่งห้องทดลอง (Lap) เรียบร้อยแล้ว 95% คงเหลืองานแก้ไขเรื่องย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ 6 ชุด ที่ตอนนี้ช่างยังไม่เข้า
  • ฝั่งสำนักงาน โต๊ะ + เก้าอี้ จัดวางเต็มพื้นที่แล้ว และตู้เก็บของสำหรับเจ้าหน้าที่ ห้อง ผอ. ,รอง ผอ.กำลังติดตั้งปรับแต่งเข้าที่อีกนิดหน่อย เพราะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

หมายเหตุ รูปที่ถ่ายมาเป็นวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ครับ กำลังติดตั้งโต๊ะ+เก้าอี้ (ตู้เก็บเอกสารสำหรับห้อง ผอ., รอง ผอ. และเจ้าหน้าที่ ของเข้ามาวันเสาร์ครับ)

วีระเทศ สินเสนาะ /รายงาน

 

สัมมนาพิเศษเรื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

 

พลาดไม่ได้ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 สัมมนาพิเศษเรื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้งาน มุสลิมในแผ่นดินไทย:บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย