อบรมโครงการ “ฮาลาลสู่ครัวเรือน” นราธิวาส

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะทีมงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) นำโดยผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ. สนง.ปัตตานี ผศ.(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สนง.ปัตตานี นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และทีมภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ศวฮ. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 ในกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรฐานฮาลาล ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสสรุปผลในส่วนการดำเนินการโครงการและในวันถัดไปมีการจัดอบรมโครงการ “ฮาลาลสู่ครัวเรือน” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 500 คน

ร่วมประชุม Exploring Halal Tourism

วันที่ 18 ธค 2561 คุณสุลิดา หวังจิ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เข้าร่วมสัมมนา และประชุมหารือ เรื่อง Exploring Halal Tourism จัดโดย ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันฮาลาลแห่งเมืองคอร์โดบาร์ ทางศวฮ ได้นำเสนอเกี่ยวกับร้านอาหารฮาลาลในประเทศไทยและโปรแกรม Halal Route ให้แก่ที่ประชุมรับทราบและได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

 

เอกอัครราชฑูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยียม ศวฮ.

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย , อาจารย์ปรัชญา ฉิมวิเศษ รอง.ผอ.สถาบันฯ ร่วมด้วย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาววรัญญา ริดมัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงมาดริด ที่เข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2018 วันที่ 14-16 ธันวามคม 2561 ที่ผ่านมา และเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 7 ท่าน

 

คณะผู้เยี่ยมชมจาก Hanihalal เข้าเยี่ยม ศวฮ.

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นำโดยอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านบริหารงานบุคคล และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก Hanihalal (Hani Enterprises Limited) ผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลจากประเทศฮองกง จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ห้องปฏิบัติการชั้น 11 และชั้น 13 พร้อมกล่าวชื่นชมและประทับใจในการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2018 ว่ามีความพร้อม มีศักยภาพและสามารถเป็นต้นแบบประเทศที่มิใช่มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพเพราะได้เห็นกระบวนการรับรองฮาลาลไทยที่เข็มแข็งทุกขั้นตอน สินค้าฮาลาลในฮองกงส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ บางส่วนเท่านั้นที่สามารถมีการรับรองฮาลาลเช่นประเภทเนื้อแช่แข็ง เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องการเลือกปฏิบัติอยู่ภายในประเทศ

 

ศวฮ. ต้อนรับกงสุลใหญ่ เมืองการาจี

17 ธันวาคม 2561 นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นำโดยนายเปายี แวสะแม กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ เมืองการาจี ที่ได้นำคณะผู้ประกอบการเดินทางมายังประเทศไทยในโครงการขยายตลาดฮาลาลในเมืองการาจีและเจตอาณา ประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตรฺฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ความสนใจงานด้านการส่งออกสินค้าฮาลาลของประเทศไทย

 

อิหม่ามมัสยิดจากฮ่องกงเข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ให้การต้อนรับคณะจาก The Incorporated Trustees of the Islamic Community fund of Hong Kong (BOT) นำโดย Mr. Sulaiman Wang และคณะ รวม 5 ท่าน เพื่อหาความร่วมมือและฝึกอบรมด้านการตรวจวิเคราะห์ฮาลาล

เปิดบ้านต้อนรับสื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิดบ้านต้อนรับ สื่อมวลชนกว่า 20 ท่าน ประกอบด้วย ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง Nation Tv และช่อง ดิจิตอลทีวี สำนักข่าวอื่นๆ เข้ามาเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 13 พร้อมพูดคุยถึงประเด็นกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ อาทิเช่น งาน Thailand Halal Assembly 2018 , Halal For All และอื่นๆ อีกมากมาย ค่ะ

ศวฮ. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและไต้หวัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.45 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ได้เข้าร่วมประชุมทวิภาคี การหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและไต้หวัน ระดับอธิบดี ผู้นำการประชุมคือ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ Ms. JEN-NI Yang อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ของไต้หวัน ซึ่งมีวาระการประชุมการร่วมมือ การลงทุนในประเด็นต่างๆ ระหว่างไทยและไต้หวัน รวมถึง ความร่วมมือทางด้านฮาลาล ซึ่งทางไต้หวันมองว่าไทยเป็นต้นแบบทางด้านฮาลาล ที่อุตสาหกรรมฮาลาลของไทยส่งออกเป็นอันดับ ที่ 8 ของโลก จึงอยากรู้ภาพรวมของฮาลาลประเทศไทย ร่วมถึงการมาขอเยี่ยมชม ศวฮ. ในลำดับต่อไป

Universitas Airlangga อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และรับฟังประเด็นทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่น่าสนใจ เพื่อเป็นฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

ดร.วินัย ร่วมงาน No man is an island ชีวิตไร้พรมแดน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “No man is an island ชีวิตไร้พรมแดน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เพื่อระลึกถึงการครบรอบหนึ่งปีของการเสียชีวิตของอดีตเลขาธิการอาเซียน ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้นำเสนอ วิสัยทัศน์ สำคัญๆของดร.สุรินทร์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ คือ -มัจยมะอั้ลบะฮ์รอย ( สองสายธารเเห่งความรู้) -วัฒนธรรมดีวานียะห์ (วงชาพาที)
-อะมานะห์ อัลมุจม่าตี ( สโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น/ Honour Society) -อัลฟุนูน อัลอิสลามี่ยะห์ (ศิลปะอิสลาม) ทั้งนี้มีวิทยากรร่วมเสวนาที่สำคัญอีกหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เเละ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นต้น

หากท่านใดสนใจรับฟังย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เพจ สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
https://m.facebook.com/iseams/