กิจกรรมไฮไลท์งาน CHIF : สัมมนาฮาลาลนานาชาติ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงเวลา 08.30-16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนาฮาลาลนานาชาติ ซึ่งการจัดสัมนาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของการจัดงาน CHIF 2015 ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของมาตรฐานฮาลาลให้อยู่ในระดับคุณภาพของมาตรฐานฮาลาลให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลกอันน่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล

นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ และมาตรฐานฮาลาลไทยในเวทีการค้าโลก ให้แก่ผู้ประกอบการมุสลิมจากกลุ่มประเทศใน AEC และผู้ประกอบการไทยในภาคเหนือ โดยได้เกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ และได้เชิญผู้แทนการค้าจากกลุ่มประเทศมุสลิม มาสะท้อนมุมมองของการผลิต นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของโลกอีกด้วย และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม

dsc_0109_resize

ศวฮ. อบรม “การใช้เครื่อง Ultra Performance Liquid Chromatography (UHPLC) ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่19–24 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สิ่งต้องห้ามทางศาสนาที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์ฯ จึงได้ร่วมกับทางบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่อง Ultra Performance Liquid Chromatography (UHPLC) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล” ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่อง UHPLC เทคโนโลยีของ Liquid chromatography รุ่น Nexera ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบัน ในงานวิจัยทางด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Shimadzu จำกัด

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CHIF 2015

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2015 “ฮาลาลไทย ภูมิใจสู่สากล” จัดขึ้นในวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 11.00-20.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ตที่สุด ของงานแสดงสินค้าและบริการชั้นนำไทย และ AEC/GMS/BIMSTEC พร้อมการจัดประชุมเชียงใหม่ฮาลาลนานาชาติ และเวทีคู่เจรจาธุรกิจ สัมผัส ความอัศจรรย์แห่งศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ลุ้น การแข่งขันการทำอาหาร การสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ รับของรางวัลมากมายทุกวัน

โครงการ “การพัฒนานักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการ
“การพัฒนานักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลอย่างครบวงจร”
โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “การพัฒนานักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลอย่างครบวงจร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ในจดหมายข่าวกิจกรรมและการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียนทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักและเป็นการขยายตลาดของผู้ร่วมโครงการ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการขอตราฮาลาลและการวางระบบ Hal-Q

1-9