Thai PBS ประจำรายการไทยบันเทิง เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวจากช่อง Thai PBS ประจำรายการไทยบันเทิง ช่วงใกล้ตาอาเซียน สำหรับสกู๊ป Gourmet Tour ASEAN ได้เข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อศักยภาพด้านอาหารอาหารในประเทศไทย เกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมอาหาร โดยผู้สื่อข่าวสนใจในนโยบายสนับสนุนด้านวัฒนธรรมอาหาร ของประเทศไทยว่ามีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรบ้างในการเปิดแนวรุกด้านวัฒนธรรมอาหารฮาลาล และการสร้างจุดเด่น และจุดแข็งอย่างไรให้ประเทศไทยได้เป็นฮาลาลไทย ที่หนึ่งในโลก ตามนโยบายของทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

 

dsc_6025_resize dsc_5979_resize dsc_5982_resize dsc_5985_resize dsc_5986_resize dsc_5987_resize dsc_5994_resize dsc_5997_resize dsc_6009_resize dsc_6014_resize dsc_6019_resize

งานเมาว์ลิดกระบี่ ครั้งที่ 34 – เมาว์ลิดอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลไทยสู่มาตรฐานฮาลาลโลก ” ในงาน “เมาว์ลิดกระบี่ ครั้งที่ 34 – เมาว์ลิดอาเซียน “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และ เผยแพร่จริยวัตรของท่านนบีมูอัมมัด (ซ.ล.) ส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม และสร้างความรักและความสามัคคี ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่

“มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ 2015 หรือ Bangkok Halal 2015”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ 2015 หรือ Halal Bangkok 2015” ที่จัดขึ้น ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก กทมฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 จัดขึ้นโดยบริษัท ยาตีม ทีวี จำกัด ซึ่งเป็นสื่อของมูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความดีงามผ่านหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

แถลงข่าว งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 พล.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1436 อิหม่าม กรรมการมัสยิด และแขกผุ้มีเกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าว

กิจกรรมงาน CHIF ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะต่างประเทศ ศึกษาดูงานสถานประกอบการฮาลาล และสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมวางระบบ HAL-Q กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลิตผลของผึ้งต่างๆ เช่น น้ำส้มสายชูจากน้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง เบเกอรี่ที่ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลทรายเพื่อให้ความหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากน้ำผึ้ง และเครื่องสำองค์จากน้ำผึ้ง

 

ทั้งนี้สถานประกอบการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด และความรู้ในเรื่องวิชาการในส่วนกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้แก่ผู้เข้าร่วมดูงาน รวมถึงไขข้อซักถามของคณะดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผึ้ง จากนั้นคณะดูงานได้เดินทางศึกษาดูงานต่อ ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบ HAL-Q ภาคเหนือ โดยสถานประกอบการผลิต ผักผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แปรรูป รวมถึงอาหารมังสวิรัติส าเร็จรูป ซึ่งการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตการคัดเลือกวัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพอย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะเดินทางต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในส่วนผู้ซื้อได้ให้ความสนใจในสินค้าของสถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสานต่อธุรกิจต่อไป

1_18

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการโดยมี ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้ให้เกียรติกล่าวอวยพร และตัดริบบิ้น กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ โดยย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีก่อนของการเปิดศูนย์เป็นครั้งแรก

โดยต่อมา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยการกล่าวแสดงความยินดี โดยกล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง และได้กำหนดให้อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่สอดคล้องกับตลาดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC ต่อไป”