ตำรวจทลายโรงงานผลิตเนื้อปลอมในเมืองซีอานของจีน

 

ตำรวจเมืองซีอาน ในจังหวัดส่านซีของจีนได้ยึดเนื้อปลอมกว่า20,000 กิโล ซึ่งทำจากเนื้อหมูตกแต่งด้วยสารเคมี(รายงานจากสำนักข่าว JRJ) เนื้อสุกรถูกตกแต่งด้วยสารเคมี มีทั้งขี้ผึ้งพาราฟินและเกลืออุตสาหกรรมที่จะทำให้มันมีลักษณะเหมือนเนื้อ โรงงานขายได้กว่า 1,500 กิโลกรัมในตลาดต่างๆในราคาประมาณ 25-33 หยวนต่อกิโลกรัม ร้านผลิตจำนวนหกร้านถูกปิดลงและได้มีการยึดเนื้อปลอมทั้งหมดเป็นหลักฐาน ข่าวได้เผยแพร่ จากความกังวลโดยเฉพาะเมืองซีอาน ซึ่งเป็นเมืองชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่อาจมีการซื้อเนื้อปลอมดังกล่าวที่แน่ชัดว่าไม่ฮาลาล

 

อ้างอิง
http://shanghaiist.com/2013/09/14/20000_kilos_of_fake_beef_seized_in_xian.php
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20130914000034&cid=1103&MainCatID=0
http://hot.muslimthaipost.com/content.php?page=sub&category=136&id=15326

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา ได้มีการเซ็น MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้มีการเซ็น  Memorandum of Understanding (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โดยมีรายละเอียดข้อตกลงในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคการศึกษาและภารคประชาชน ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  ร่วมมือในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสมาคมอาเซียน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางด้านวิาการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล  เช่น จัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองฮาลาลในเขตพื้นที่โครงการ IMT-GT

 

พิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  และ คุณลุสิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ