สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 -10.00 น. สืบเนื่องจากกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม ได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสมาคมการค้า และได้มีการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม จึงได้ขอเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอข้อมูลของทางสมาคมเพื่อขอรับคำชี้แนะ และความรู้ในการทำงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์

 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี! “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อส่งออกสินค้าสู่ตลาดจีน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2558”

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี!!!!

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-12.30 น.

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อส่งออกสินค้าสู่ตลาดจีน”
โดยมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “โอกาสของเชียงใหม่ สำหรับตลาดฮาลาลสากล”
เรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนกับการออกแบบ”
และเรื่อง “กลยุทธ์การส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจีน”

CLICK กำหนดการ

ด่วน!!! สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

เบอร์ 053-280815 (ในเวลาราชการ)

CLICK Download ใบสมัคร

CLICK Download ใบสำรองที่นั่ง

สามารถส่งชื่อและเบอร์โทรติดต่อ เพื่อสำรองที่นั่งและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ northernsme.hsc@gmail.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลัคนา บริจินดากุล ติดต่อ 085-5235353

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด!!!!!