โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย 3,500 ร้านทั่วประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมและบูธนิทรรศการ “โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย” โดยงานในครั้งนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฮาลาล-การผลิต สิ่งหะรอมที่ต้องหลีกเลี่ยง” ตามโครงการรับรองอาหารฮาลาลที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย 3,500 ร้าน ณ ห้องประชุม บริษัท เคเคแลนด์ 2015 จำกัด จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน การบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อพัฒนาร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ได้รับเครื่องหมายฮาลาล โดยการผลิตอาหารที่สด สะอาด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ศาสนารับรอง ซึ่งจะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Coffee Cup

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Coffee Cup เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 ในช่วงเทครีม ที่ให้ความรู้เรื่องจุดวิกฤตหรือจุดเสี่ยงต่อสิ่งต้องห้ามตามหลักการอิสลามที่ต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ระบบ HAL-Q) รายการออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 23:00 – 23:30น. ทางช่อง NBT

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ (Expo) ในงาน Thailand Halal Assembly 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานTHAILAND HALAL ASSEMBLY 2015 โดยงานดังกล่าวมีเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Shariah Certifies – Halal Science Supports) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลกเพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศ

พร้อมยกระดับความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลโลกของประเทศไทยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและให้ความรู้ด้านศักยภาพ โอกาสของสินค้า-บริการฮาลาล ครอบคลุม ด้านกระบวนการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ในการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียน โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ หรือ ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ SMEs รวมผู้ประกอบการทั้งสิ้น 231 บูท

Halal Route นวัตกรรมฮาลาลใหม่ล่าสุดที่ฮาลาลประเทศไทยพัฒนาขึ้น

Halal Route นวัตกรรมฮาลาลใหม่ล่าสุดที่ฮาลาลประเทศไทยพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยนักท่องเที่ยว ในการค้นหาร้านฮาลาล ที่พัก สถานที่ละหมาดที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศตั้งแต่ใต้สุด…สู่เหนือสุดของประเทศไทยในรูปแบบ Website และ Application ซึ่งที่ช่วยสร้างความสะดวกความมั่นใจ และความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ ฮาลาลประเทศไทยยังได้พัฒนา Halal Directory ในรูปแบบ Website และ Application รวบรวมอาหารฮาลาลที่ได้รับมาตรฐานพร้อมระบุพิกัดของสถานที่ตั้งและข้อมูลแบบละเอียด ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ยุคใหม่เป็นอย่างดี

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าพบนายกเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2015

เช้าวันอังคาร 22 พ.ย.58 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบหมวก “ตะกียะห์” แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมงานการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2015” ซึ่งเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อเศรษฐกิจฮาลาล พร้อมทั้งศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้