บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ได้ทำการบรรยายให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย เข้ามาถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์รายการ ‘เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย” ทางช่อง Thai PBS ในตอน “ฮาลาล แนวคิดเริ่มต้น แนวโน้มการเติบโตธุรกิจ ฮาลาล เพื่อนบ้าน ” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ซึ่งมีกำหนดออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 22.00 น.

อเมริกา จำคุกนักธุรกิจผู้ผลิตเนื้อวัวข้อหาปลอมแปลงเครื่องหมายฮาลาล

นายวิลเลี่ยม ออสซี่ นักธุรกิจชาวอเมริกาวัย 74 ปี ถูกจำคุก 2 ปี และปรับอีกเป็นจำนวนเงินถึง 60,000 ดอลลาร์ ข้อหา(ปลอมแปลงเครื่องหมายฮาลาล) ในสินค้าที่ส่งขายไปยังมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

นายวิลเลี่ยม ออสซี่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Midamar Corp. ที่รับผลิตอาหารที่ได้ฮาลาล มากกว่า 200 ชนิด ถูกแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสั่งให้พนักงานในบริษัทติดตั้งฉลากฮาลาลที่กล่องผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว ทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ครบองค์ประกอบของการเป็นสินค้าฮาลาลจากทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย.

ผลิตภัณฑ์ของ Midamar. มาจากโรงเชือดสัตว์ ที่มินิโซต้าซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์รับรองฮาลาลในการนำเข้าประเทศจากทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย สิ่งที่เป็นปัญหาคือทางบริษัท Midamar โดยคำสั่งของเขาได้เปลี่ยนฉลากรับรองแหล่งเชือดเป็นที่อุมมาฮา (เนบรัสกา) ซึ่งได้รับการรับรองฮาลาล. โดยการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นถึง 22 ครั้ง รวมมูลค่าถึง 740,000 ดอลลาร์

ทนายความของเขาอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ไช่ความผิดทางอาญา หากแต่เป็นความผิดพลาดด้านการจัดการ. โดยแหล่งเชือดที่มินิโซต้าได้รับการรับรองโคเซอร์ตามแบบฉบับของยิว ซึ่งมุสลิมส่วนหนึ่งถือว่ารับประทานได้

นายวิลเลี่ยม ออสซี่ เป็นผู้มีเชื้อสายจากซีเรีย อพยพมาอาศัยในอเมริกานับตั้งแต่รุ่นพ่อ

รายการ ‘Asia Insight’ ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาถ่ายทำรายการ ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายการโทรทัศน์ ช่อง NHK WORLD ประเทศญี่ปุ่น ชื่อรายการ ” Asia Insight ” ซึ่งมีรูปแบบรายการเกี่ยวกับการแนะนำ อุตสาหกรรม ฮาลาลในประเทศไทย โดยออกอากาศทั่วโลก ทางช่อง NHK WORLD มีความประสงค์ขอเข้าถ่ายรายการ พร้อมขอสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.

ภาพบรรยายกาศการ “จัดบูธนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลของไทย ตามแนวทางศาสนารับรอง” ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

ด้วยจังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพังงา มอบให้ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานฯ ในการนี้เพื่อให้งานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา บรรลุวัตถุประสงค์ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ร่วมงาน จึงได้ขอเรียนเชิญสถาบันมาตรฐานฮาลาล และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกบูธและให้ความรู้ทางวิชาการ

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ นางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงซอฟา โมฮาเมด อาเมด เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และนางสาวนรินทร โนรันต์ เลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบูธนิทรรศการ “จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลของไทย ตามแนวทางศาสนารับรอง” ณ หน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพังงา.