ศวฮ ร่วมกับนิสิตมุสลิมจุฬาฯ จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ชาวจุฬาฯ สู่พี่น้องต่างมหาวิทยาลัย”

ศวฮ ร่วมกับนิสิตมุสลิมจุฬาฯ จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ชาวจุฬาฯ สู่พี่น้องต่างมหาวิทยาลัย”

 

เมื่อวันที่  3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลามศึกษา ร่วมจัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ชาวจุฬาฯ สู่พี่น้องต่างมหาวิทยาลัย” โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานจัดงาน และได้ให้การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Islamic scientific renaissance Case of Ramadan” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชนในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีบรรยายพิเศษ โดย โดย ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในหัวข้อเรื่อง “โลกมุสลิมในช่วงเปลี่ยนผ่านและความสำคัญของการศึกษา” โดยงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) โดยมีผู้เข้ากว่าเกือบ 300 คน

ศวฮ. ร่วมงาน “คุยกับกูรู…รู้ลึกเรื่องอีหร่าน”

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมสัมนา หัวข้อ “คุยกับกูรู…รู้ลึกเรื่องอีหร่าน” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออก และสร้างเครือข่ายทางการตลาดไปสู่ตลาดอีหร่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอิหร่านเป็นตลาดสินค้าฮาลาลใหม่ที่มีศักยภาพสูง คู่แข่งน้อย ประชาชนมีกำลังซื้อที่สูงอีกด้วย ในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงาน

 

เปิดตลาดฮาลาลสู่สากล ” Halal Product Fair 2016 ” ภายในงาน LANNA EXPO 2016

… พบกับบูธสินค้าฮาลาลกว่า 100 บูธ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาลาล และเยี่ยมชมนิทรรศการเปิดโลกมาตรฐานฮาลาลสู่สากล …
… ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคมนี้ ในงาน Lanna Expo ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook Halal Product Fair 2016
… สนับสนุนโดย : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ …

 

Poster---Final-Halal-Product-Fair-2016-edit

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาเคมี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13

 

สถานีโทรทัศน์ Aljazeera สัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ Aljazeera Channel ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อเรื่องของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

DSC_0007

คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

DSC_0006

ผศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน Mr.Paul Ng – General Manager

DSC_0017

Mr. Henri Tan – Director นางสาวสุภาพร เจเจือ และนางสาวบุศรา ขำเจริญ จนท.บริการวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมงาน 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นางสาวมาดีฮะห์ เจะสนิ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมงาน 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยนายมนัส สืบสันติกุล เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ครอบรอบ 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

ภาพบรรยากาศ : รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนจัดงาน 60 ปี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร