ศวฮ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล ณ สะเดา

เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 เวลา 08:00-16:30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศบาลเมืองสะเดา ท่านสุเมธ ศศิธร เป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ ในลำดับถัดไป นายฟัครูดิน ตาเปาะโต๊ะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล” นางสาวอาซีเยาะ ลาเตะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในหัวข้อ”การกำหนดจุดวิดกฤติทางด้านหะรอมในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล” และในช่วงบ่าย กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ “การวิเคราะห์วิกฤติทางด้านหะรอมในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล” โดยมี นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก (ผู้ช่วยวิทยากร) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม Workshop เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ท่าน

MATRADE Bangkok, Embassy of Malaysia in Bangkok เข้าเยี่ยม ศวฮ.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับคณะจาก MATRADE Bangkok, Embassy of Malaysia in Bangkok ประเทศมาเลเซีย นำโดย Mr. Norman Dzulkarnain Mohd Nasri, Trade Commissioner; Mr. Nor Azman Adam, Assistant Trade Commissioner และ Mr. Jiravattana Mengern, Marketing Officerที่ให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยสนใจที่จะต่อยอดงานฮาลาลในด้านต่างๆ ในประเทศมาเลเซียให้มีชื่อเสียงอย่างเช่นประเทศไทย

เปิดบ้านต้อนรับ Universitas Gadjah Mada

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Universitas Gadjah Mada จากคณะ Fakultas teknologi pertanian department teknik pertanian dan biosistem ให้ความสนใจดูงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล  ซึ่งได้รับความสนใจในประเทศทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 12 คน

ศวฮ. ร่วมประชุมแผนงาน IMT-GT

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นำโดย น.ส.สุลิดา หวังจิ น.ส.ซูไนนี มาหะมะ และ น.ส.วรัญญา ริดมัด ตัวแทน ศวฮ. พร้อมด้วยคุณภูเบศ โพธ์โซ๊ะ ตัวแทนคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย และนายบากียา บินดอเลาะตัวแทนสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศเรื่องการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี และแผนดำเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 3 ปี 2560-2564 แผนงาน IMT-GT ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

 

ดร.วินัย ร่วมส่งท่านจุฬาราชมนตรีไปฮัจย์

ร่วมส่งท่านจุฬาราชมนตรีไปฮัจย์

ฮัจย์ ฮ.ศ.1438 เริ่มแล้ว คนไทยเดินทางไปร่วม 8,833 คน อะมีรุ้ลฮัจย์ปีนี้คือท่านจุฬาราชมนตรีซึ่งตัดสินใจไปร่วมด้วยตนเองปีนี้เนื่องจากเป็นปีแรกที่การบริหารจัดการเปลี่ยนจากกระทรวงวัฒนธรรมไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นปีแรก ท่านจึงประสงค์ไปตรวจดูความเรียบร้อย

ผมเป็นหนึ่งคนที่เดินทางไปส่งท่านจุฬาที่ห้องวีไอพีของสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านเดินทางด้วยสายการบิน Gulf air เวลา 11.50 น. ผมไปถึงสนามบินเวลา 9.40 น. เจอะเจอพวกเราหลายคนคือคุณสมพลและคุณนฤมล รัตนาภิบาล กำนันปรีดา เชื้อผู้ดี พร้อมทีมงาน คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ฯลฯ ผู้คนเต็มห้องวีไอพี

ท่านจุฬาดูเบิกบาน ท่านเดินทางไปพร้อมกับภรรยา มีอิหม่ามมับรูร สุธรรม บุญมาเลิศ ร่วมเดินทางไปด้วย อีกสามวัน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และคุณอนมัติ อาหมัดจะตามไปสมทบพร้อมกับทีมใหญ่ ผมได้รับการเชิญชวนให้ร่วมไปปีนี้แต่ยังหาริสกีไม่ได้เลย มีแต่งาน แต่เนียตไว้ว่าอีกสักปีสองปีจะหาหนทางไปร่วม