ศวฮ. เชียงใหม่ จัดอบรมเรื่องฮาลาลแก่ นร. โรงเรียนจิตต์ภักดี

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในกิจกรรมสัปดาห์ฮาลาล หะรอม ที่ทางโรงเรียนจิตต์ภักดีได้จัดขึ้น โดยมีนักเรียนมุสลิมมะฮ์เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้ศาสนาอิสลามดารุตตักวา

ศวฮ. ร่วมออกบูทงาน “100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหเวชศาสตร์รับใช้สังคม ตามรอยพระบรมราโชวาท”

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นส.มธุรดา กระเดื่องเดช นายนันทชัย แดงวิจิตร์ นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ และนางสาวซัลซาบีล อะหมัด ได้เข้าร่วมออกบูทงาน “100ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหเวชศาสตร์รับใช้สังคม ตามรอยพระบรมราโชวาท” ซึงจัดโดย สมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์ และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

 

หน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสต์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าวางระบบ HAL-Q

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสต์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าวางระบบ HAL-Q ซึ่งจัดอบรมช่วงที่ 2.1 เวลา 09.00 – 12.00 บรรยายหัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์และบริการ (ระบบ HAL-Q)” และอบรมช่วงที่ 2.2 เวลา 13.15 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง ” ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์และบริการ HAL-Q 5001:1431 (ข้อกำหนด 1-7)” ณ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยมีขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว เนยเทียม เนยขาวและกลีเซอรีนบริสุทธิ์

รางวัลฮาลาลระดับโลกมอบแก่ฮาลาลประเทศไทย

รางวัลฮาลาลระดับโลกมอบแก่ฮาลาลประเทศไทย

เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2017 งาน World Halal Day 2017 เริ่มที่ Arab-British Chamber of Commerce กรุงลอนดอน งานนี้จัดทุกปีโดยเวียนไปตามประเทศต่างๆ เริ่มจากสิงคโปร์ สู่อินเดีย สู่บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา สู่อังกฤษ งานปีนี้พิเศษตรงที่มีการมอบรางวัลพิเศษแก่ประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัล Life-Time Achievement Award หรือความสำเร็จทั้งชีวิต เป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยกับการขับเคลื่อนงานฮาลาลกระทั่งทำให้ทั่วโลกมองประเทศไทยเป็นแบบอย่าง เป็นอีกครั้งที่ภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

 

 

ผอ. ฝ่ายบริหารและคณะ ดูงาน ณ กรุง Zurich

วันที่ 24 ตุลาคมเวลา 09.00-12.00 น. นางสาวมนฤดีเข็มทำ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และนางสาวพลอยไพลิน อดุลฮีม ได้เข้าพบ ดร. Jawad Alseer และเยี่ยมชมแลปที่ department of chemistry university of Zurich รวมถึงพูดคุยถึงการร่วมมือกันในอนาคตระหว่าง UZ และ HSC เรื่องการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกันอีกด้วย

 

เปิดบ้านต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัย Teknologi MARA

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับคณะเดินทางจาก Fakilti Pengurusan Hotel & Pelancongan มหาวิทยาลัย Teknologi MARA นำคณะเดินทางกว่า 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ให้ความสนใจที่จะนำคณะนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานในโอกาศต่อไป

 

คณะดูงานจากสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เข้าเยี่ยมศูนย์

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากร นำคณะดูงานจากสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวนกว่า 50 ท่าน โดยการดูงานในครั้งนี้ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 และ 13

 

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในงาน China Pingliang-Southeast Asia

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2017 นางสาวนัจวา สันติวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางไปเข้าร่วมบรรยายในงาน China Pingliang-Southeast Asia Countires Food Scientific Research Globalization Development Forum และ China Pingliang Southeast Food Science Training ณ เมือง Pingliang จังหวัด Ganzu สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมหน่วยงาน The Gansu Silk Road International Trade Co.Ltd ซึ่งจะเปิดเป็น Halal Hub ในอนาคตข้างหน้านี้

 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก นายอัครชัย เกิดอยู่ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน และนางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ Sasin Management Consulting (SMC) และในเวลา 10.30 น. รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานฮาลาล เพื่อการบริการแก่นักท่องเที่ยวมุสลิม” ณ โรงแรม อัล มีรอซ รามคำแหง ทั้งนี้ ตัวแทนของศูนย์ยังร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป

ศวฮ. ร่วมประชุม SMIIC-Technical Committee ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการมากกว่า 40 คน จากกว่า 13 ประเทศ ในงาน SMIIC-Technical Committee Week 3 ตั้งแต่วันที่ 25 จนถึงวันสุดท้ายที่ 29 กันยายน 2560 ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากบทบาทและหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้จากมุมมองประเทศ non-muslimในประเด็นมาตรฐานฮาลาลในด้านต่างๆ คือ SMIIC/CCA, SMIIC IS, Food, Cosmetics, Service site, Tourism and related services, Agricultural product, Halal supply chain และ Halal management systems