ร่วมงาน 26 ปี แห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน อดีตคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ นายมนัส สืบสันติกุล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมงาน 26 ปี แห่งการสถาปนา คณะสหเวลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

 

ดร.วินัย อบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การบินไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้มาบรรยาย แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อให้พนักงานฝ่ายครัวการบินได้มีความรู้ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น ณ สถานที่ ครัวการบิน ดอนเมือง

อดีตประธานมูฮำมาดียะฮฺ เข้าเยี่ยมศูนย์

เมื่อวันศุกร์ ที่17 พฤศจิกายน 2560 อดีตประธานมูฮำมาดียะฮฺ ประเทศอินโดนีเซีย และคณะเดินทางจากอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหหารจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชื่นชม ศวฮ.

20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหหารจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำโดยท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับโดยการพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ข้อความจากเพจ Dr.Winai Dahlan

“วันนี้ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี อธิการบดี ผศ.ดร.อิสมาแอล ลุตฟี จะปะกียา มาประชุมสภามหาวิทยาลัยกันที่โรงแรมอัลมีรอซ คลองตัน กรุงเทพฯ นำโดยประธานสภามหาวิทยาลัย อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา กรรมการสภาที่รู้จักกันดี เช่น ท่านอารีย์ วงศ์อารยะ ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู และอีกหลายท่านรวมถึงผม ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศในตะวันออกกลาง”

เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำรัฐกลันตัน

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00-12:00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย จำนวนกว่า 12 ท่าน เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีอาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ.ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ศวฮ.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้เครื่องแลป เพื่อทดสอบฮาลาล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ น.ส.ซูไนนี มาหะมะ น.ส.นารีญา วาเล๊าะ และน.ส.พลอยไพลิน อดุลฮีม เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศวฮ.เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้เครื่อง LUMOS-FTIR microscopy ณ บริษัท Bruker ประเทศสิงคโปร์ เป็นวันที่สอง ซึ่งเป็นการอบรมภาคปฏิบัติตลอดทั้งวัน ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้เข้าร่วม ได้ฝึกใช้เครื่องมือและโปรแกรมวิเคราะห์ผลด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

ต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และผู้ตรวจประเมิน นายอาณัติ มะติมุ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สมหมาย ดิเจริญ นักวิชาการศาสนาจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยขอบข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซูริมิแปรรูปแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์บุก กิมจิ ซึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 640 คน ครับ

 

สมาคม The women association of Indonesian Embassy เข้าเยี่ยมศูนย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับคณะจาก The women association of Indonesian Embassy จำนวนกว่า 10 ท่าน ที่ได้ให้ความสนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทย

ศูนย์ฮาลาลฯ ร่วมศูนย์กลาง แจกถุงยังชีพน้ำท่วมท่าอิฐ

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป นายมนัส สืบสันติกุล  ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกอบต.ท่าอิฐ และ พล.อ.ชนาธิป บุญนาค กอ.รมน. ส่วนหน้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพ อาหารและยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนท่าอิฐ ณ มัสยิดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี