ต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 อาจารย์หามะ สะนิ นักวิชาการศาสนา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายอิรฟัน แวหะมะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ ผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไฮคิว โรซ่า และโรซ่าพรอมท์

เปิดต้อนรับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ นำเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเทคโนโลยีอันทันสมัย จำนวนกว่า 80 คน

 

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร เข้าเยี่ยมศูนย์ซิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร. ปาลนี อัมรานนท์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลชั้น 11 และ 13

ฮาลาลโลกขนานนาม มอบรางวัล Life-Time Achievement Award ดร.วินัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งในวงการฮาลาลทั่วโลก จากการจัดงาน World Halal Day 2017 ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัล Life-Time Achievement Award หรือ “ความสำเร็จทั้งชีวิต” จากการที่สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั่งในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สร้างมูลค่าให้ฮาลาลประเทศไทยสามารถส่งออกได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว เป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยกับการขับเคลื่อนงานฮาลาลกระทั่งทำให้ทั่วโลกมองประเทศไทยเป็นแบบอย่าง เป็นอีกครั้งที่สร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

 

ผู้รับรางวัล: รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

สาขารางวัล: Life-Time Achievement Award หรือ “ความสำเร็จทั้งชีวิต”

บรรยายเรื่องเศรฐษกิจแก่ฮาลาลผู้นำศาสนา ณ พัทลุง

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมในโครงการอบรมผู้นำศาสนาอิสลามและครูเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องฮาลาล ตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ” ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ศวฮ. ให้การต้อนรับราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.นิพล แสงศรี และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานณศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสนใจมากและมีความประสงค์จะเชิญ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

Regional Office of ASEAN of Bahrain Economic Development เข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Regional Office of ASEAN of Bahrain Economic Development ประจำประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้าร่วมด้วยกัน 3 ท่าน ได้แก่ Ms.Melissa Ong – Regional Director Ms.Preya Anamaly – Manager และ Ms.Patricia Wong – Manager, International Trede and Business Advisor ซึ่งให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยเป็นอย่างมาก