ดร.วินัย ลงนามความร่วมมือ ศวท. มช.

วันพฤหัส ที่ 24 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เป็นจุดโดดเด่นของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในการร่วมลงนามครั้งนี้ผู้บริหาร ศวฮ. และ ศวท. มช. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ร่วมประชุมรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น 2019

วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น 2019 ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

Muhammadiyah Sumatera Utara เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศวฮ. ให้การต้อนรับคณะจาก Office of International Affairs, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara จากจังหวัด Sumatera Utara ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะบริหาร White Channel เข้าพบ ผอ. ศวฮ.

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะบอร์ดบริการจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง White Channel นำโดยผู้อำนวยการสถานี คุณสุเมศว์ โมมินทร์ ผู้จัดการสถานี คุณกฤษฎา อับดุลสลาม ที่ได้เข้ามาพบเพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังแนวคิดต่างๆในประเด็นวิทยาศาสตร์ฮาลาล ดาราศาสตร์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆด้านสื่อมวลชนในมิติต่างๆ

 

อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมศวฮ.

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.  ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ท่านให้เกียรติเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศวฮ. เปิดหลักสูตร GenEd หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล เทอม 2

วันที่ 7-9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมออกบู๊ทในงาน General Education Center 2018 (GenEd) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร “หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล” ที่เปิดเป็นครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มากมายเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจและลงมือปฏิบัติจริง

 

Universitas Padjaran จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Agro-Industrial Technology แห่ง Universitas Padjaran ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์เหล่านี้ได้ให้ความสนใจในงานมาตรฐานฮาลาล งานวิทยาศาสตร์ฮาลาล และการรับรองฮาลาลในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง